Om

OM AROSORKESTERN

HISTORIK

Arosorkestern har sina rötter i KFUM's stråkkapell som bildades redan 1928. De fick med blåsinstrument och utvecklades till kammarorkester. Under många decenier medverkade den orkestern i olika sammanhang och var väl etablerad i Västerås.

 

Till sin nuvarande form växte Arosorkestern fram i början av 1960-talet. Staden växte snabbt och Västerås musikliv expanderade.  Genom en överenskommelse mellan de tre huvudmännen Kultur- o fritidsförvaltningen, Musikskolan och KFUK-KFUM Västerås, bildades en orkester som först 1974 fick namnet AROSORKESTERN. Syftet var, att i Västerås få en representativ symfoniorkester och täcka behovet av ett ideellt alternativ. Att ge stadens intresserade instrumentalister, musiklärare och musikskoleelever en generationsöverbryggande orkester att fortsätta utvecklas i och bredda utbudet i Västerås.

Ett komplement till de ensembler som enbart bestod av yrkesmusiker. Omorganisation och annat bidrog till att orkestern bildade en helt fristående förening fr.o.m. år 2010.

– Många duktiga instrumentalister har under åren spelat med Arosorkestern och kunnat utöva sitt intresse av att spela med andra, till glädje även för västeråspubliken.

 

ORGANISATION

Verksamheten bygger på ett bidragsavtal/åtagande gentemot Västerås stad, med bl. a. ett överenskommet minimum antal konserter i Västerås och ekonomiskt bidrag som garanti för kvalitetsnivån. Dirigent och konsertmästare skall vara utbildade professionella musiker med anställning för att klara uppgiften.


Dirigent och musikalisk ledare är Helen Grönberg. Vår konsertmästare och stråkledare är Christer Norrman. Orkestern har sin hemvist och sina ordinarie repetitioner i Västerås konserthus.


Arosorkestern är från och med 2010 en helt fristående musikförening, politiskt och religiöst neutral. Orkestern har, även tidigare, alltid valt egen styrelse. Medlemmar deltar ideellt. Antalet varierar, ca 35-45 instrumentalister. Sedan tillkommer inlånade solister och ev. körer i konsertverksamheten.  Orkestern är ansluten till Sveriges Orkesterförbund.


 

ÅTAGANDEN

Enligt åtagandet ges fem konserter per år för västeråspublik . Tanken är musik för alla åldrar.

– Vår- och höstkonsert  i Västerås konserthus

– Konsert på Jakobshöjden  (55+ boendet)

– Barn- o familjeföreställningen "Alla tiders Astrid"  i Carlforska skolans aula

– Julmusik på museét Karlsgatan 2  med barn- o föräldrakör, Luciatablå och allsång

 

Övriga framträdanden:

– Trettondagskonsert med mat och dans i rikssalen på Västerås slott, där också Nationaldagskonsert hölls

 

Arosorkestern medverkar även i andra sammanhang och har ibland konserter i andra kommuner.